ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Εκδόθηκαν τα ημερολόγια έτους 2015 του φορέα μας. Δώδεκα μήνες, δώδεκα έργα των δημιουργικών εργαστηρίων των παιδιών μας.Τα ημερολόγια διατίθενται στα γραφεία του φορέα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ἀπορων οικογενειών Α.με.Α, αλλά και την ενίσχυση των δράσεων του Κέντρου.

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA