ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ TOY EUROPIAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους μας και την εισαγωγή νέων καινοτόμων προγραμμάτων το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες Ο ΣΩΤΗΡ είναι πλεόν επίσημο μέλος του EASPD από τον Μάιο 2015. 

Ο  Europian Association of Service Providers for Persons with Disabilities είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα της αναπηρίας.  Ο κύριος στόχος του EASPD είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες μέσω αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας συστημάτων εξυπηρέτησης.

 

                        

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA