Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την έκδοση του Δελτίου Μετακίνησης Α.με.Α 2024

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία για την χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2024. Για την ανανέωση και για την έκδοση νέων δελτίων η ημερομηνία έναρξης ορίζεται από τις 04/04/2024 έως τις 31/10/2024 και θα γίνεται  από  την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64) και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης θα πραγματοποιείται έως τις 31/10/2024 και θα έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής του δελτίου μετακίνησης έως τις 31/12/2024.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA