ΕΚΠΟΜΠΗ- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ XESSALONIKI. ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ....

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA