Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Βήματα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας"

 

Το Σωματείο Α.Μ.Ε.Α. "Ο ΣΩΤΗΡ" ανακοινώνει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου "Βήματα για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας" με ημερομηνία έναρξης την 3η Νοεμβρίου 2022.
Το σεμινάριο έχει διάρκεια έναν μήνα και θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

Το σεμινάριο αφορά την εκπαίδευση σε δύο αντικείμενα. 
Ο πρώτος αφορά στην κατασκευή χειροποίητων τσιμεντένιων κατασκευών και ο δεύτερος τομέας εκπαίδευσης αφορά στη συμμετοχή τους στο εργαστήριο κηροπλαστικής και αρωματισμού χώρου.

Στο σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα, αυτισμό, σύνδρομο down και
άλλες διανοητικές αναπηρίες και αποσκοπεί στην καλλιέργεια των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA