Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 400 ωρών ειδικότητας "Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες Διανοητικές Αναπηρίες"

Προθεσμία εγγραφών έως 30 Ιανουαρίου 2017. 
Έναρξη μαθημάτων αρχές Φεβρουαρίου 2017. 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA