ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 420 ΩΡΩΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

"Παράταση εγγραφών στο Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 420 ωρών "Εκπαιδευτής Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες"

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

KΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 «Ο ΣΩΤΗΡ»

 Α.Π. ΕΟΠΠΕΠ: 45143/2015

Θεσσαλονίκη, 04/10/2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310820655, 2310820455

Φαξ: 2310820655

Ιστοσελίδα: www.kentroameasotir.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kdvm1@kentroameasotir.gr  / info@kentroameasotir.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»

 

Προκήρυξη πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος 420 ωρών ειδικότητας «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες»

1. Συνοπτική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ», προκηρύσσει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες», διάρκειας 420 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Κίμωνος Βόγα 24  - Πολυκλείτου Ρέγκου 15, Θεσσαλονίκη. 

Διάρκεια: 420 ώρες (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

[Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξάγονται κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, ενώ η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στις δομές του Κέντρου Α.με.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» κατά τη διάρκεια εκπόνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος]. 

Περίοδος Διεξαγωγής: 09/11/2019 – 14/06/2020

Περίοδος Εγγραφών: 07/10/2019 – 04/11/2019

Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ», Π. Ρέγκου 15, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Εκπαιδευτικούς
  • Ψυχολόγους
  • Κοινωνικούς λειτουργούς
  • Πτυχιούχους σχετικών ειδικοτήτων και σε φοιτητές, 
  • Γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία που θέλουν να επιμορφωθούν στην εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλες διανοητικές αναπηρίες.

3. Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών  σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, όσοι συμμετέχοντες το επιθυμούν θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και στη συνοδεία ατόμων με αναπηρία  σε κατασκηνώσεις. 

 

4. Θεματικές Ενότητες 

Τίτλος Ενότητας

1. Θεμελιώδη Θέματα Ειδικής Αγωγής

2. Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

3. Σχολική  και κοινωνική ένταξη

4. Αγωγή ατόμων με νοητική υστέρηση

5. Αγωγή ατόμων με αυτισμό

6. Οργάνωση Συμπεριφοράς

7. Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού

8. Δημιουργική Απασχόληση και παιχνίδι

9. Δεξιότητες ζωής ατόμων με αναπηρία

10. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με αναπηρία

11. Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς

12. Προσβασιμότητα ΤΠΕ

13. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση –  Πρώιμη Παρέμβαση

14.Τεχνικές εύρεσης εργασίας  - Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

15. Εκπαίδευση σε δεξιότητες συνέντευξης

 

 

5. Ακαδημαϊκό Υλικό

Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθούν σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειες και σχετική με το αντικείμενο ελληνική και ξένη αρθρογραφία). 

6. Αξιολόγηση συμμετεχόντων 

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε γραπτή αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

7. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Στάδιο 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε σε ηλεκτρονική μορφή ( μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας εδώ), είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, Θεσσαλονίκη. 

Στάδιο 2ο – Υποβολή δικαιολογητικών

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

1. Φωτοτυπία Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή Απολυτήριο Λυκείου και για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στα e-mail: kdvm1@kentroameasotir.gr , είτε να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, Θεσσαλονίκη. 

8. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το κόστος, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το  Κέντρο Αποκατάστασης – Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.ΜΕ.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» στα τηλέφωνα 2310820655 και 2310820455 ή στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, 54645, Θεσσαλονίκη. 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA