ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/06/2017

Άρχισαν  και  συνεχίζονται μέχρι την Τετάρτη, 14/06/2017,  οι εγγραφές  παιδιών, εφήβων  και ενηλίκων με αναπηρία στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

  Η  εκπαίδευση  συνίσταται   σε  ειδική αγωγή,   εργοθεραπεία, λογοθεραπεία,  μουσικοθεραπεία,  χοροθεραπεία,   κοινωνική ενσωμάτωση, με  πολυάριθμες κάθε Σάββατο εκδρομές, υποστηριζόμενη διαβίωση,   συμβουλευτική γονέων κ.λ.π.

   Τα   ως   άνω προγράμματα υλοποιούνται από τους εξήντα και πλέον εκπαιδευτές και θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων στις δέκα τέσσερις δομές και πενήντα έξι αίθουσες .Επιπλέον, λειτουργεί και   Γεωργικό Σχολείο σε έκταση 10,5 στρεμμάτων στην Καλλικράτεια.

  Έτσι  με   τις  πολυάριθμες   δομές  δίδεται  η  ευκαιρία να εναλλάσσονται  τους χώρους  τα ωφελούμενα  άτομα  με  κάθε δραστηριότητα ή θεραπεία με αποτέλεσμα την ποιοτικότερη εκπαίδευση και ασφαλώς την διατήρηση  της καλύτερης ψυχικής των παιδιών.

  Για περισσότερες πληροφορίες στο site του Φορέα, όπου παρουσιάζονται δειγματοληπτικά ορισμένες από τις ποικίλες δράσεις του Κέντρου.

  Για  δε  την υποβολή   της  αίτησης μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας  στα    τηλέφωνα   2310    820455 &     2310 8206555    στον κ.Τσαβαλάκογλου και στην κ.Καρακίτσου.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA