ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων για τα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ και τις ΣΥΔ Διαμερίσματα του Κέντρου Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ», με συνολική δυναμικότητα ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία 102 άτομα από το

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA