ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α 2019


 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α 

 

            Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία για την χορήγηση δελτίων μετακίνησης Α.Με.Α (πάσο) για το έτος 2019 από τις 15/07/2019 έως τις 31/10/2019, η οποία θα γίνεται  από  την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64) και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Για την ανανέωση και για την έκδοση νέου δελτίου χρειάζονται να προσκομιστούν στο ΚΕΠ ή στην Περιφέρεια τα εξής δικαιολογητικά: 

Αίτηση του ενδιαφερομένουή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα πέντε (5) δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

1α. Όσοι λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος.

1β. Όσοι είναι ασφαλισμένοι μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.

1γ. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων τυφλότητας και Β.Ν.Κ. από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται πάσο και για τους συνοδούς τους.

2. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία αυτής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής, όπου θα αναγράφεται και η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

4Δύο πρόσφατες φωτογραφίεςαπό τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Όσοι όμως δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες του παιδιού,από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

5.Οι δικαιούχοι των πάσο, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας οικονομικής εφορίας για το προηγούμενο οικονομικό έτος (2018). Όσοι δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, το δηλώνουν με μία υπεύθυνη δήλωση και δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν φορολογική δήλωση.

 

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου μετακίνησης, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγηθεί εκ νέου το δελτίο, αλλά σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA