ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ

Η επιτυχημένη διετής λειτουργία του προεπαγγελματικού εργαστηρίου υφαντικής του Κέντρου μας με την ενεργή συμμετοχή 40 ατόμων με αναπηρίες, μας ώθησε στην επίμονη προσπάθεια να στηρίζουμε και να διασώσουμε την παράδοση μας. 

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε όλους που γνωρίζουν πληροφορίες για την προμήθεια αργαλειού να επικονωνήσουν μαζί μας, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίζουμε το κομμάτι αυτό της παράδοσης, που τόσο αγάπησαν τα παιδιά μας. 

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA