Άνοιγμα νέων θέσεων ΑμεΑ & λειτουργία θερινού προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης

Άνοιγμα  νέων θέσεων ΑμεΑ   & λειτουργία θερινού προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός κοινωνικός και φιλανθρωπικός φορέας που δημιουργήθηκε από επιτακτική αναγκαιότητα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της συνέχισης της εκπαίδευσης των ΑμεΑ.

Το Κέντρο είναι από το Κράτος Ειδικώς Πιστοποιημένος φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών Α` και Β` βαθμού σε άτομα με αναπηρία από το κράτος και  προσφέρει  ειδική εκπαίδευση, κατάρτιση και υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μουσικοθεραπεία, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κ.α., σε  300 περίπου άτομα με αναπηρίες. Λειτουργεί τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, η μία απ’ τις οποίες είναι πιλοτική και ακόμη πολλά από τα Αμεα παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα με σίτιση. Για την υλοποίηση των σκοπών αυτών ο Φορέας μας  λειτουργεί τις κάτωθι δομές και εκπαιδεύει άτομα με νοητικές αναπηρίες, που ανήκουν όμως κατά κανόνα στις διαγνωστικές κατηγορίες των ασκήσιμων και εκπαιδεύσιμων:

Τρία Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠμεΑ), πέντε εργαστήρια προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Διαμερίσματα όπου διαμένουν 4 ΑμεΑ σε κάθε στέγη επί 24ώρης  βάσης  με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ένα φυσιοθεραπευτήριο, καθώς και μία δομή πρώιμης παρέμβασης, για τα μικρής ηλικίας  ΑμεΑ.

             Με νέα απόφαση του ΔΣ του Κέντρου μας προκειμένου να βοηθήσουμε περισσότερες οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές διαταραχές και δυσκολίες, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε εγγράφως τα εξής θέματα:

1)    Λόγω ανοίγματος νέων θέσεων απ’ το Κέντρο μας για ΑμεΑ, δίνεται η δυνατότητα σε πενήντα (50)  νέα άτομα με ειδικές αναπηρία να εγγραφούν και να  εκπαιδευτούν στο Κέντρο μας,

2)    Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα λειτουργήσουν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για τα ως άνω άτομα με πολυάριθμες δράσεις εκπαίδευσης,

3)    Κατά το β΄δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα λειτουργήσουν καλοκαιρινά campus έχοντας ως βάση κύριας διαμονής τους χώρους φιλοξενίας του Κέντρου μας καθώς και περαιτέρω δραστηριότητες εκτός των χώρων μας (εξορμήσεις στην Χαλκιδική, Waterland κλπ.) 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA