Προκήρυξη εκπαιδευτικού προγράμματος 400 ωρών ειδικότητας «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες»

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA